วิธีดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บ turbobit.net

วิธีดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บ turbobit.net


1. คลิกตามรูป


2. กรอกรหัสที่เว็บให้มา


3. รอนับถอยหลัง


4. คลิกตามรูป